Energiagazdálkodást felügyelő, adatgyűjtő rendszerek - Varicontroll
Energiagazdálkodást felügyelő, adatgyűjtő rendszerek

Az energiagazdálkodásról

Miden emberi tevékenység energiaigényes folyamat. Az energiaigény folyton növekszik, a Föld energiaforrásai azonban végesek. Az energiagazdálkodás egyrészt elméleti tudományág, melynek feladata mindazon törvényszerűségek vizsgálata, rendszerezése amelyeknek az energiagazdálkodási tevékenység során érvényesülni kell. Az energiagazdálkodás másrészt gyakorlati tevékenység, amelynek célja a rendelkezésre álló energiaforrások és energiakészletek leggazdaságosabb felhasználásának és kihasználásának biztosítása, megszervezése, az energiaveszteségek csökkentése, veszteségforrások felszámolása a műszaki és gazdaságossági lehetőségek határán belül.

Az energetikában alapvető szerepet játszó fizikai és kémiai folyamatok ellenőrzéséhez és irányításához mérőműszerekre, szabályzó és vezérlőberendezésekre van szükséges. Az ellenőrzés és irányítás feladata kettős: egyrészt biztosítja a technológiai követelmények által megszabott energetikai feltételeket, másrészt az energiafelhasználás optimális gazdaságosságát.

Az energiagazdálkodásnak a folyamatosan emelkedő energia árak miatt egyre nagyobb a jelentősége. A gazdaság minden szférája érdekelt a kérdésben, mivel a növekvő energiaárakat az előállított termékek vagy szolgáltatások árába beépítve rontja a vállalkozások verseny- és életképességét. Ezen túl a környezetvédelmi szempontok erősödése miatt a rossz hatékonyságú energiafogyasztás károsító hatását egyre többen ismerik fel.

A Varicontroll BT. energiagazdálkodási, villamos teljesítménygazdálkodási rendszerei két évtizedes tapasztalatokra épülő, az energia-szolgáltatói gyakorlatot figyelembe vevő, hazai fejlesztésű rendszerek. A Varicontroll BT. ezeket a tapasztalatokat sűrítette össze és jelenítette meg az új generációs villamos és gáz gazdálkodó rendszereiben. Az új rendszerek fejlesztését “a felhasználók igényeinek legteljesebb kiszolgálása” filozófia vezérelte.

Energiagazdálkodási rendszereink alkalmazásának főbb előnyei:

 • Az energiagazdálkodás és energetikai adatgyűjtés teljeskörű számítástechnikai megoldása.
 • Széleskörű feldolgozó, statisztikai és analitikai programválaszték.
 • Minden paraméter programozható, melyeket az adatgyűjtő egység(ek)ben az adatokkal együtt nem felejtő memóriában tárolunk.
 • A fogyasztás állandó mérésével a veszteséget okozó helyek feltárhatók.
 • Fajlagos energiaköltség számítható.
 • A villamos lekötések a mérések alapján optimalizálhatók, így felesleges lekötési díjak nem terhelik a fogyasztót. Az automatikus túlfogyasztás korlátozással a túllépés megakadályozható, ezért elkerülhető a pótdíj. Lekapcsolási struktúrájának köszönhetően nincs felesleges korlátozás.
 • Az adatkonverter programmal lehetővé válik a rendszer adatszintű kapcsolata egyéb analitikai, statisztikai, adatfeldolgozó programokhoz. Ilyen módon az energia-felhasználás, mint bemenő paraméter a komplex termelésirányítás részévé tehető. Ezután bármely technológiai változtatás, bővítés, racionalizálás energia-kihatása azonnal, számítástechnikai eszközökkel feldolgozhatóan rendelkezésre áll.

 

Rendszereink az adatokat akár helyi szerveren, akár a felhőben tárolhatják.

ITK – Intelligens Teljesítmény Korlátozó

A berendezés az áramszolgáltatói főmérő impulzus és jelkimeneteire csatlakozik. Ezzel biztosítható a szolgáltatói méréssel – és számlával – a teljes együttfutás. A kapott jeleket feldolgozva figyeli a fogyasztás alakulását és túlfogyasztás veszélye esetén – a negyedóra végére várható teljesítmény alapján intézkedik, azaz a rákapcsolt fogyasztók kikapcsolásával a fogyasztást a beállított értékén belül tartja. Minden adatot és eseményt eltárol, így azok számítógéppel lekérdezhetők és feldolgozhatók.

Rövid műszaki jellemzők:    

 • Korszerű, magasan integrált multiprocesszoros, felületszerelt technológia
 • Táblaműszer kivitel, sokrétű felerősítési lehetőséggel,
 • A készülék bármilyen impulzusadós fogyasztásmérőhöz illeszthető,
 • Adat és eseménynaplózás, mely saját LCD kijelzőjén is megjeleníthető
 • Galvanikusan leválasztott be és kimenetek,
 • Alapkiépítésben 4 db relé kimenet,
 • Kódolt 2 vezetékes RS485 lekapcsolási jelkimenet,
 • Galvanikusan leválasztott RS323 vagy 2 vonalas RS485 soros adatkimenet a számítógép felé,
 • Ethernet és Wifi illesztési lehetőség
 • A számítógép csak az adatfeldolgozáshoz, analízisekhez szükséges, az alapfunkciókhoz nem,
 • Nem felejtő memória, hálózat nélkül is működő belső óra,
 • Érzéketlen a hálózati zavarokra, áramkimaradásokra,
 • Széleskörű, minden igényt kielégítő PC-s szoftver választék.
 • GSM jelzővel (TJR) kiegészítve SMS-t és email-t küld minden intézkedésről

A készülék saját LCD kijelzőjén az alábbi paraméterek jeleníthetők meg:  

 • negyedórás fogyasztások az utolsó 9 napra (terhelési görbe)
 • havi fogyasztási adatok az utolsó 12 hónapra
 • eseménynapló a legutolsó 256 esemény
 • maximérés napszakonkénti bontásban “nullázástól nullázásig” időszakra
 • dátum, idő

Beállítandó paraméterek:  

 • dátum, idő
 • lekötött teljesítmények napszakonként, egy évre előre havi bontásban
 • impulzus egyenérték a főmérő óra W/imp. értéke
 • intézkedési határok a kimenetekhez rendelt lekapcsolandó teljesítmények
 • kimeneti bitmaszk intézkedés esetén a kimenetek állapota
 • lekapcsolási stratégia –
  • a. a lekapcsolt fogyasztókat csak a negyedóra végén kapcsolja vissza
  • b. a lekapcsolt fogyasztókat a túllépés veszélyének elmúltával (negyedóra közben) visszakapcsolja

Az ITK adatgyűjtő önállóan alkalmas a villamos energiagazdálkodás megvalósítására, véges tárolókapacitása miatt azonban az adatok egy idő után elvesznek. Számítógépes kapcsolatot kiépítve a “wattőr” energiagazdálkodási rendszerré válik. A program lehetővé teszi az adatok elmentését, korszerű feldolgozását, az energiavételezés azonosidejű méréstechnikai pontosságú megfigyelését. A rendszer az Analitika program alkalmazásával válik teljessé.

ITKWin

Az ITKwin program korszerű, 32 bites Windows rendszerek alatt fut (WinXP/Win7/Win8/Win10). Az adatok akár 2D vagy, 3D formátumban jeleníthetőek meg, és nyomtathatóak.

A program fő kijelzőképe a rendszer pillanatnyi működését, állapotát jeleníti meg.

Főbb szolgáltatásai:

 • pillanatnyi villamos fogyasztás karakteres megjelenítése
 • negyedórás periódus félperces méréseinek grafikus megjelenítése
 • aktuális nap terhelési görbéjének folyamatos megjelenítése
 • rendszeresemények kijelzése
 • operatív teljesítmény kijelzése
 • előző negyedóra teljesítményének kijelzése
 • maximum-regiszterek kijelzése
 • havi fogyasztások tarifánkénti kijelzése
 • aktuális tarifa megjelenítése
 • kimenetek állapota
 • félperces mérések regisztrálási lehetősége
 • soros kommunikáció kijelzése
 • beállítások:
  • programparaméterek
  • adatgyűjtőparaméterek
  • adatarchiválás
 • adatok táblázatos megjelenítése és nyomtatása
  • negyedórás
  • napi
  • havi
  • napló
 • adatok grafikus megjelenítése és nyomtatása
  • negyedórás
  • napi
  • havi
 • adatok exportálása Excelbe (dBase konverzió)
  • negyedórás
  • napi
  • havi
  • hónap
 • adatmentés, -visszatöltés

EDR – Energia Diszpécser Rendszer

A rendszer ellátja a termelésben használatos összes energia fogyasztásának ellenőrzését (villany, víz, gáz, gőz). Az energiafogyasztás adatainak mérésén kívül komplett teljesítménygazdálkodást nyújt a villamos főmérőre. A villamosenergia fogyasztás almérőkkel történő mérésével technológiák, gépsorok, üzemek energiaigényét követheti nyomon.

A rendszer felépítése

Az EDR felépítése a minimál kiépítésű villamos teljesítmény korlátozótól a sok csatornás adatgyűjtő rendszerig széleskörű felhasználási lehetőséget, biztosít.

A kiépíthető rendszerek fajtái:

 • ITK kompatibilis Villamos teljesítmény korlátozó meddőenergia fogyasztásméréssel
 • Energia Diszpécser Rendszer EDR/L16 adatgyűjtő egységgel max. 32 adatgyűjtő:
  • 512 bemenet (256 digitális+256 analóg-tól 512 digitális+ 0 analógig konfigurálható)

Mérési csatorna típusok:

 • wattos fogyasztás impulzus
 • induktív fogyasztás impulzus
 • kapacitív fogyasztás impulzus
 • általános impulzus
 • analóg szintjel

Mérési periódusok: 30 s., 1 perc, 15 perc, 1 óra, 1 nap, 1 hónap

Alkalmazási lehetőségek:

A rugalmas kialakíthatóság miatt általános adatgyűjtőként megfelelő érzékelő-jeladó alkalmazásával bárhol alkalmazható, ahol valamilyen fizikai jellemzőt, anyagot, közeget (pl. vill. energia, víz, gáz, gőz) kell mérni és regisztrálni. Energetikai szempontból az egyszerű villamos teljesítmény-korlátozó már az igen kis fogyasztású helyen (pl. 50kW lekötés) nyereségesen alkalmazható, a nagyobb kiépítettségű rendszer alkalmazása már 200 kW lekötési teljesítménytől ajánlott.

Az 1/2020 (I.16) MEKH rendelet által előírt villamosenergia almérő rendszer kialakítására kiválóan alkalmas.

Az EDR az alábbi előnyöket nyújtja a felhasználónak:

 • Az energiagazdálkodás teljeskörű számítástechnikai (adatgyűjtés és PC-s feldolgozás) megoldása. Modul felépítése miatt későbbi bővítési lehetőség.
 • A fogyasztás állandó mérési lehetőségével a veszteséget okozó helyek feltárhatóak, így költségcsökkentő hatása van.
 • Termelő helyeken a termékekre fajlagos energiaköltség számítható, így a termék ára pontosan kialakítható.
 • A lekötések (villamos) a mérések alapján optimalizálhatók, így felesleges lekötési díjak nem terhelik a fogyasztót. Az automatikus túlfogyasztás korlátozással a túllépés megakadályozható, ezért elkerülhető a büntetés.
 • A teljes termelésirányítás támogatása a programban található adatkonverter modullal lehetővé válik rendszer adatszintű kapcsolata egyéb analitikai, statisztikai, adatfeldolgozó, termelésirányító programokhoz. Ilyen módon az energiafelhasználás, mint bemenő paraméter a komplex termelésirányítás részévé tehető. Ezután bármely technológiai változtatás, bővítés, racionalizálás energia kihatása azonnal, számítástechnikai eszközökkel feldolgozhatóan rendelkezésre áll.

EDRWin program

A diszpécseri számítógép bármilyen típusú IBM kompatibilis, számítógép lehet. Mivel az adatok gyűjtését és átmeneti idejű tárolását az EDR adatgyűjtőegysége végzi, ezért a diszpécseri számítógép csak az adatgyűjtő program használata idejére foglalt.

A számítógép szabad idejében bármilyen más célra használható.

Az EDRWin program a korszerű Windows rendszerek alatt fut (WinXP, Win7, Win8, Win10). Az adatok grafikus ábrázolása 2D vagy 3D formátumú lehet.

Monitorok

A monitorok a rendszer pillanatnyi állapotának ellenőrzését, nyomon követését teszik lehetővé.

A program által biztosított

 • villamos főmérő monitor
 • általános csatorna monitor
 • adatgyűjtő monitor minden lehetőséget biztosít a diszpécser számára a felügyelt folyamatok nyomon követésére.

Adattáblák

A mérési adatok táblázatos formában mérési pontonként vagy összesítő táblában egy adatgyűjtő összes csatornáját együtt ábrázolva állnak rendelkezése.

A program lehetőséget biztosít arra, hogy a fizikai kiépítéstől független csatorna kiosztású táblázatokat definiáljunk.

A táblázatok egységes formátumban nyomtathatóak.

Grafikonok

A mérési eredmények 3D grafikus ábrán kezelhetőek. A grafikon “valós” időben szerkeszthető, az adatgyűjtő csatornái egyenként kikapcsolhatóak vagy megjeleníthetőek. Az oszlop diagrammra kattintva a mérési eredmény pontosan leolvasható.

Az ábra könnyen értelmezhető jelmagyarázattal rendelkezik.

dBase konverzió

A program a maximális helykihasználás és adatbiztonság elérése érdekében az adatokat más programok számára értelmezhetetlen belső ábrázolásban őrzi meg. Lehetőséget ad azonban arra, hogy a világszabványnak tekinthető dBase formátumba átalakítva táblázatkezelő és adatbázis kezelő szoftverek részére hozzáférhetőek legyenek. Így például Excel, dBase, StarCalc, OpenOffice Calc programok használatával tetszőleges kimutatások és diagrammok készíthetők.

A programmal lehetséges az egyenkénti konvertálás és a dBase állományok automatikus generálása is.

Paraméterezések, beállítások

A rendszer működését meghatározó összes paramétert (számítógép, adatgyűjtők) egy helyen, logikailag csoportosított “füllel lapozható jegyzetfüzet” segítségével lehet beállítani.

GFE – GázFogyasztás Ellenőrző rendszer

7.8.3. Igénybejelentés (nominálás)
Az alapdíjas felhasználók kivételével, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – köteles egy adott gáznapra vonatkozó földgázigényét megadni az Engedélyesnek a Szerződésben vagy külön megállapodásban rögzített határidővel, gyakorisággal, tartalommal és formátummal.

7.5.2.3.7. Amennyiben a Vevő a vásárolt kapacitását túllépi és ebből kifolyólag az Eladó köteles a Rendszerüzemeltető számára vásárolt kapaciás túllépése miatt pótdíjat fizetni, úgy Eladó jogosult ezt a pótdíjat a Vevő felé érvényesíteni és azt a Vevő köteles az Eladó számára megfizetni.

Ez a lekötés természetesen lekötési díj fizetését is jelenti, jelentős túllépési díj kockázatával együtt. Ezért a gázfogyasztók nagy többsége a lekötést komoly tartalékkal határozza meg.

A felesleges lekötési díj, vagy túllépés esetén a pótdíj olyan plusz költséget jelent a folyamatosan emelkedő energiaárak mellett,amit a termékek vagy szolgáltatások árába beépítve rontja a versenyképességet. Az EU-hoz csatlakozva az energiafelhasználás még élesebben érinti a vállalkozások verseny- és életképességét.

A gázgazdálkodás nagy szakértelmet igénylő feladat, melynek jelentősége a mai energiaválságos helyzetben különösen fontossá vált. A társaságunk által kifejlesztett eszköz komoly segítséget jelenthet ebben a munkában.

Hol használható?

Minden olyan helyen, ahol a fogyasztó elszámolási mérője (korrektora) impulzus kimenettel rendelkezik. Ott ahol a fogyasztásmérő nem alkalmas a jelkiadásra, érdemes mérlegelni a mérő cseréjének költségeit a várható jelentős megtakarítással.

A rendszer alkalmazásának előnyei: 

 • A lekötés optimalizálható, ami közvetlen megtakarítást eredményez
 • Alacsony ára miatt nagyon gyors megtérülés
 • Kezelő és felügyelet nélküli működés
 • A fogyasztás – és szolgáltatói számla – állandó kontrollja
 • Számítógépes lekérdezés és adatfeldolgozás lehetősége

 

A GFE működésének jellemzői:

 • A GFE a fogyasztó gázfogadójában elhelyezett elszámolási mérő impulzus kimenetére – Ex szabvány szerinti leválasztással        – csatlakozik. Ezáltal biztosított, hogy a gazdálkodási rendszer mérése a szolgáltatói – számlázási – méréssel teljesen        megegyezzen.
 • Folyamatos méréssel figyeli a fogyasztás alakulását a lekötéshez képest. Ha a programozott paraméterek alapján szükségessé válik az intézkedés, a készülék három kimenetén riasztást vagy önműködő beavatkozást végez.
 • Az első és második kimenete a felhasználó által programozhatóan a lekötés adott százalékának elérésekor lép működésbe.
 • A harmadik kimenet kétféle módon működhet:
  • a lekötött mennyiség 95%-ának elérésekor
  • ha a jósolt maximum meghaladja a lekötést
 • A jóslási algoritmus kétféle lehet:
  • az órából eltelt idő fogyasztását interpolálja
  • az utolsó egy perc fogyasztásából interpolál az órából hátralevő időtartamra.
 • Törölhető hangjelzés kimenet, mely minden intézkedéskor kapcsol.
 • Adattárolás:
  • az aktuális és az előző hónap összes órájának fogyasztásai (minden adat tartalmazza a megtörtént intézkedéseket is)
  • egy év havi fogyasztásai
  • havi maximumok
 • Programozható paraméterek: dátum-idő, impulzus egyenérték, lekötési-, jelzési szintek, jóslási mód, jóslási algoritmus
 • A készülék hálózati feszültség nélkül 10 évig megőrzi az adatokat.
 • Hálózatkimaradás után kezelői beavatkozás nélkül folytatja működését.
 • Soros adatkimenetén (RS232 vagy RS485) terminálprogrammal lekérdezve az adatok Excel táblázatkezelővel feldolgozhatók, megjeleníthetők.

A GFE rendszerbe illesztése

GFEWin program

A GFE gázgazdálkodási rendszer számítógépes programja . Mivel az adatok gyűjtését és átmeneti idejű tárolását az GFE adatgyűjtő egysége végzi, ezért a diszpécseri számítógép csak az adatgyűjtő program használata idejére foglalt. A számítógép szabad idejében bármilyen más célra használható.
Az GFEWin program a korszerű Windows rendszerek alatt fut. Az adatok grafikus ábrázolása 2D vagy 3D formátumú lehet.

A program az adatokat akár helyi szerveren, akár a felhőben tárolhatja.

Több elszámolási hely kezelése a GFEmWin programmal lehetséges.

Monitor

A monitor a gázfogyasztás pillanatnyi állapotának ellenőrzését, nyomon követését teszik lehetővé. A programmodul számértékkel kijelzi a rendszer fő paramétereit, az órás-, havi- és havi max. fogyasztási értékeket, a jósolt fogyasztás értékét. Szintjelzőn  látható a folyó óra fogyasztása és a jósolt fogyasztás. Egy külön grafikon jeleníti meg az aznapi órás fogyasztási értékeket. Nagy méretű jelzők mutatják a kimenetek állapotát.

Adattáblák

Az elmentett régebbi mérési adatok táblázatos formában is megjeleníthetőek:

– órás fogyasztások
– havi fogyasztások
– havi maximumfogyasztások

A táblázatok nyomtatása innen végezhető el. A ‘következő’ és ‘előző’ gombok segítségével egész fogyasztási időszakok áttekintése válik lehetővé rendkívül egyszerüvé.

Grafikonok

A mérési eredmények 3D grafikus ábrán kezelhetőek. A grafikon ‘valós’ időben nagyítható tetszőleges mértékben. Az oszlop diagrammra kattintva a mérési eredmény pontosan leolvasható.Az ábra könnyen értelmezhető jelmagyarázattal rendelkezik.

dBase konverzió

A program a maximális helykihasználás és adatbiztonság elérése érdekében az adatokat más programok számára értelmezhetetlen belső ábrázolásban őrzi meg. Lehetőséget ad azonban arra, hogy a világszabványnak tekinthető dBase formátumba átalakítva táblázatkezelő és adatbázis kezelő szoftverek részére hozzáférhetőek legyenek. Így például Excel, dBase, StarCalc, OpenOffice Calc programok használatával tetszőleges kimutatások és diagrammok készíthetők.

Paraméterezések, beállítások

A rendszer működését meghatározó összes paramétert (számítógép, adatgyűjtők) egy helyen, logikailag csoportosított beviteli eszközökkel lehet beállítani. A megváltozott értékeket a program automatikusa leküldi a GFE adatgyűjtőnek, így azok azonnal érvénybe lépnek.

Áramlimiter

A készülék minden olyan helyen alkalmazható, ahol a klasszikus teljesítménykorlátozó nem megoldás.

Folyamatosan figyeli a fogyasztást, és ha az áramérték meghaladja a beállított határértéket, a paraméterezésben meghatározott késleltetésekkel kimeneteit kapcsolva csökkenti a fogyasztást. Négy kimenete a fázisokhoz és az összfogyasztáshoz van rendelve. Minden intézkedését időbélyeggel ellátva naplózza.

Az adatok helyszínen vagy GSM modem alkalmazásával távolról számítógéppel lekérdezhetők.

A paraméterezés számítógéppel helyben vagy távolról végezhető el.

A megadható paraméterek:

 • dátum, idő
 • R fázis limit, max.1275 A
 • S fázis limit, max.1275 A
 • T fázis limit, max.1275 A
 • összfázis limit, max.3825 A
 • bekapcsolási késleltetés, max. 999 sec
 • kikapcsolási késleltetés, max. 999 sec
 • áramszorzók, max. 255

Az ALIM program segítségével az A-limiter műszer paraméterezését, a berendezés működése során keletkezett események kiolvasását, archiválását és nyomtatását lehet elvégezni.

A program indulása után automatikusan lekérdezi a paraméterek aktuális értékét és kijelzi azokat. A lekérdezés automatikusan 6 másodpercenként megismétlődik.

A kijelző ablak tartalmazza valamennyi paramétert és világító LED-ek segítségével a fázisok pillanatnyi állapotát is mutatja.

Eseménylekérdezéskor a program a legutóbbi kiolvasás óta történt eseményeket olvassa ki. A kiolvasás után az eseménynapló azonnal megjelenik a programablak alsó felén levő listán, miközben a program egy szövegállományba is elmenti.

A program segítségével régebbi eseménynaplók is megjeleníthetőek vagy kinyomtathatóak.

Műszaki adatok

 • Tápfeszültség: AC 9-12 V; DC 9-12 V
 • Fogyasztás: max. 6 VA
 • Működési hőmérséklet: -40 ºC-tól +80 ºC–ig
 • Bemenetek: 3 db 5A áram bemenet (áramváltóhoz)
 • Kimenetek: 4 db relé váltó kontaktus 250VAC/5A
 • Mérési hiba: 20-25 ºC között 1.5%
 • Eseménytároló kapacítása: 163840 esemény
 • Kommunikációs port: RS232, 19200Baud 8N1
 • Paraméterezés: számítógépről
 • Funkciók: fázisonkénti és összáramfigyelés; paraméter szerinti fázisonkénti és összlekapcsolás; az intézkedések eseménynaplózása
 • Védettség: IP 00
 • Doboz: KPDIN5
 • Rögzítés: 35mm DIN sínre pattintva
 • Tartozék: adatkábel

Átvilágítás

Villamos terhelésmérések

Társaságunk vállal villamos terhelésmérést. A mérés az elszámolási ponton történik, minimális időtartama 7 nap. A mérés eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet a villamos teljesítmény gazdálkodást segítő javaslattal egészítjük ki. A mérési eredmények feldolgozásán kívül a mérési adatokat is rendelkezésre bocsátjuk mágneslemezen dBase és Excel formátumban. Ha a megrendelő a mérést követő hat hónapon belül energiagazdálkodási rendszert vásárol nálunk a vállalási összegből 10% engedményt adunk.

Villamosenergia-szerződés felülvizsgálata

A meglevő szerződés és az elmúlt egy év villanyszámlái alapján meghatározzuk a fogyasztó számára legelőnyösebb szerződési formát. Kiszámoljuk és megfelelően dokumentálva megadjuk a lehetséges szerződési fajtákra vonatkozó összehasonlító költségelemzést és az elérhető megtakarítás mértékét.

Energetikai átvilágítás

Komplett helyzetfelmérés és javaslattétel, mely az alábbiakat tartalmazhatja:

 • energiamérők leltározása (elszámolási- és almérők)
 • méretlen ágak, méretlen alfogyasztók felderítése
 • energiaszámlák és szerződések ellenőrzése, javaslat az esetleges módosításokra
 • alfogyasztói szerződések ellenőrzése, javaslattétel
 • alfogyasztói árak ellenőrzése, árképzési rendszer meghatározása
 • veszteséghelyek felderítése

A munkát a magyar energetikai és jogi ismeretek birtokában levő, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek (igazságügyi energetikai szakértő, igazságügyi árszakértő, …) végzik.

Ők már a mi rendszereinket használják

Referenciáink

stock

Hívjon minket,

vagy írjon üzenetet...

+ (36 1) 785 6834
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Email:
info@varicontroll.hu
Központi iroda:
1048 Budapest, Székes utca 5. 3./10.